Geschiedenis

Kroniek - 140 jaar Gasthaus Maßem

Het gezicht van het Hochwald werd eeuwenlang gedomineerd door de belangrijkste bronnen van inkomsten, nl. de bosbouw en de landbouw.

Ook het gastenhuis Maßem begon meer dan 240 jaar geleden als een agrarisch bedrijf, waaraan 100 jaar later een herberg werd aangesloten. Bijna 60 jaar geleden werd er een eigen slagerij aan toegevoegd.

Hoe alles begon kunnen wij niet precies zeggen. Maar omdat onze achternamen vaak afgeleid zijn van beroepen, steden of landstreken (rivieren) komen wij Maßems waarschijnlijk van de Maas, een rivier die in Frankrijk ontspringt en door België en Nederland stroomt, alvorens in de Noordzee uit te monden.

Zoals ook tegenwoordig, ging het destijds om macht. De katholieke adellijke families voerden oorlog tegen de protestante adel der Hugenoten, die met een massacre in de Champagne op 1 maart 1562 begon. Op 23 augustus 1572 werden in één nacht (Bartholomeusnacht) op bevel van koningsmoeder Catharina de Medici, 3000 Hugenoten in Parijs (Parijse bloedbuiloft) om het leven gebracht.
Uiteindelijk vielen 20.000 mensen ten offer aan deze godsdienstoorlog.
Op 13 mei 1598, 13 oktober 1598 en 08 november 1685 werden in totaal 500.000 hugenoten vluchtelingen naar Potsdam, het tegenwoordige Nederland en het Hochwald overgebracht.
Volgens overleveringen ging het hier om kapitaalkrachtige kooplui en hooggekwalificeerde handwerkslieden onder de Hugenoten. De meeste kwamen uit de Champagne en Lotharingen, van de oevers van de Maas.
Zo kwamen wij naar Schillingen, het hart van het Hochwald. De dorpen Heddert, Schillingen, Mandern, Waldweiler en Kell zijn ook nu nog aan alle zijden door bossen omgeven en als men dat in vogelperspectief aanschouwt ziet het eruit als een hart. Het hart van het Hochwald…..
Het aanzicht van het Hochwald werd eeuwenlang bepaald door de voornaamste bronnen van inkomsten, nl. de bosbouw en landbouw.
Ook het gastenhuis Maßem begon meer dan 240 jaar geleden als een agrarisch bedrijf, waaraan 100 jaar later een herberg werd aangesloten. Bijna 60 jaar geleden werd er een eigen slagerij aan toegevoegd.
In het jaar 1768 werd de over-, over-, over-, overgrootvader van Jonathan en Samuel Maßem geboren. Hij was van beroep “ackerer”- een oude benaming voor boer, agrariër. Uit zijn huwelijk met Barbara Göden uit Bonerath kwam o.a. een Peter Maßem voort, die op 7 maart 1801 werd geboren. Hij werd ook boer en hij trouwde ene Elisabeth Stüber uit Heddert. Op 4 februari 1843 werd uit hen een zoon, genaamd Josef geboren.
Ook zijn beroep was aanvankelijk boer, totdat hij met zijn eerste vrouw Anna Amalie Koch vanaf 1870 een herberg voerde. Na een achtjarig huwelijk stierf deze vrouw. Een paar jaar later huwde deze over-overgrootvader Helena Eiden uit Hermeskeil. Uit dit huwelijk stamt Nikolaus Maßem, geb. 8 september 1894. Omdat hij een herberg over moest nemen, zocht hij daarvoor een passende vrouw. Die vond hij in Susanna Treinen uit Kell, die als gediplomeerd kokkin in de Rotskelder in Bad Kreuznach werkzaam was. Op 14 juni 1919 werd er getrouwd. Uit dit huwelijk werden vijf zoons geboren. Nadat de oudste zoon Erich in de tweede wereldoorlog gesneuveld was en twee andere zoons op jonge leeftijd gestorven waren, nam Rudi Maßem als de op één na jongste de handelsactiviteiten over en zijn broer Günter moest zich op het gastheerschap voorbereiden. Bovendien leerde hij het beroep van slager, behaalde zijn examen en opende in 1954 zijn eigen slagerij in het Gasthaus, omdat deze beiden samen garant stonden voor kwaliteit.
Op 7 november 1962 trouwde hij met bakkersdochter Gertrud Kimmlinger, waamee hij een goede vangst maakte. In het jaar 1964 kwam dochter Edith ter wereld. Zij was sinds honderd jaar de eerste dochter in huize Maßem in Schillingen en daarom werd de geboorte uitbundig gevierd.
In 1965 werd uit de oude schuur het pension gebouwd. Toentertijd met warm- en koud stromend water. En in 1966 werd zoon Christof geboren.
Toen in 1980 Günter plotseling overleed, trouwde Gertrud een paar jaar later met koorleider en dirigent Peter Reis en zette het bedrijf voort met hem en de beide kinderen.
In 1998 aanschouwde Samuel Maßem voor het eerst het daglicht en vier jaar later in 2002 kreeg hij een broertje, Jonathan genaamd.
Tegenwoordig zet Gertrud Maßem – Reis, de goede ziel des huizes, het restaurant, het pension en de slagerij nog steeds volgens de oude traditie voort, samen met haar zoon Christof en het goede team.

Overigens: De plaatsnaam Schillingen is afgeleid van “Scheelingen”, oud dialect voor “Hengst”. De oorsprong van Schillingen ligt in de paardenfokkerij.

Onderscheidingen voor jarenlang – trouwe medewerkers

Het traditionele Gasthaus Maßem had reden te over om in de afgelopen jaren vier, voor de tegenwoordige tijd, bijzondere jubilea te vieren. Tijdens een feestelijke bijeenkomst reikten cheffin Gertrud Maßem-Reis en haar zoon Christof Maßem oorkondes uit aan de jubilarissen Monika Müller, Herbert Hoff, Renate Hornetz en Margarete Kettern, vanwege jarenlange trouwe medewerking en altijd grote betrokkenheid.

Margarete Kettern aus Heddert begon als kokkin op 2 februari 1968, nadat ze de huishoudschool in Trier met succes had doorlopen. Zij voelde zich erg verbonden met het bedrijf en de familie Maßem. Deze verbondenheid ging zelfs zó ver dat ze bleef overnachten als de familie eens niet thuis was.
Monika Müller, de oudste van het viertal, begon op 15 augustus 1959 als tweede leermeisje in het bedrijf Maßem, haar opleiding als vleeswarenverkoopster onder meesterslager Günter Maßem.
Zij leerde haar beroep vanaf de basis en interesseerde zich daarbij ook voor de overige facetten van het bedrijf. Daarbij ontwikkelde zich zeer snel haar bijzondere voorliefde voor het werk in de keuken waar zij tot op de dag van vandaag actief is als kokkin.
Als er problemen waren stond Monika altijd klaar om haar hulp aan te bieden. Zelfs het aansluiten van een biervat was voor haar een vanzelfsprekendheid.

Herbert Hoff voelde zich al als kleine jongen thuis bij de familie Maßem. Hij verbleef er vaak zodat hij al vóór de aanvang van zijn opleiding goed bekend was met de gang van zaken in Gasthuis en slagerij. Zijn opleiding begon hij op 1 april 1963 onder de vakbekwame leiding van Peter Franzen.
Hoewel die opleidingsjaren geen pretje waren, bleef hij tot vandaag met veel ambitie en plezier bij het team.

Renate Hornetz begon haar opleiding tot vleeswarenverkoopster als vierde leermeisje in de slagerij Maßem op 1 augustus 1967. Ook zij leerde het beroep vanaf de basis en kende binnen korte tijd alle facetten van het bedrijf. Na haar opleiding hielp ze steeds weer in de slagerij en de bediening, waar ze vanwege haar vriendelijke persoonlijkheid onvergetelijk is voor de gasten.

Ook Elmar Maßem begon zijn onderricht als slager in ons bedrijf en blijft tot op de dag van vandaag in onze herinneringen. Hij is nog altijd ter plekke als zijn hulp gevraagd wordt.

Het was vooral Gertrud Maßem – Reis, “de goede geest des huizes” die na de vroege dood van haar man Günter het team vormde en leidde.
Alleen met ondersteuning door haar tweede echtgenoot Peter Reis, was het voor haar mogelijk het bedrijf succesvol door moeilijke tijden heen te loodsen. En daarom is het ook voornamelijk haar verdienste dat de medewerkers het bedrijf zolang trouw zijn gebleven.

De familie Maßem dankte allen voor hun vriendelijke aard, hun teamspirit, hun bereidheid tot hulp, hun uitmuntende prestaties en grote betrokkenheid.
Die ging vaak verder dan alleen het werk in het bedrijf en behelsde in de beginjaren meer dan eens het verschonen en baden van de kinderen Edith en Christof.
De familie Maßem wenst de jubilarissen verder veel gezondheid, geluk en plezier in het werk.

Druckversion | Sitemap
© Gasthaus Maßem